cod deontologic unic pentru presa romaneasca.

 

INFORMARE DE PRESA (via CJI)

 24 octombrie 2009 

            Presa din Romania si-a stabilit regulile dupa care o sa joace.

Pentru prima oara, reprezentantii a peste 20 de asociatii si institutii prezenti la cea de a treia reuniune a Conventiei Organizatiilor de Media (COM) s-au pus de acord privind un set de reguli care are sanse sa fie asumat de intreaga piata mass media.

Dezbaterile au avut loc in cadrul programului Autoreglementarea in media demarat in urma cu un an si jumatate. In toata aceasta perioada, la setul de reglementari au lucrat reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale de media, ai sindicatelor, ai organizatiilor profesionale, ai patronatelor, autoritatilor publice, ale mediilor academice si chiar ai publicului.

Toate aceste au ca rezultat un cod care unifica principiile deontologice pe care aceste organizatii le promovau individual pana acum.

De asemenea s-a hotarat infiintarea unui Grup pentru Bune Practici Jurnalistice care va incerca sa coalizeze toate fortele mass – media, de la jurnalisti si investitori, pana la analisti si public.

Grupul isi propune sa contribuie la imbunatatirea calitatii actului jurnalistic prin semnalarea publica a derapajelor de natura deontologica de care se fac responsabili jurnalistii si companiile de presa si prin promovarea de programe de educatie in domeniul eticii jurnalistice si al consumului de presa.

In perioada imediat urmatoare, organizatiile care au aderat deja la Codul Unic isi cauta aliati in randul ziaristilor, patronilor si a altor ONG-uri .

Ioana Avadani, director Centrul pentru Jurnalism Independent Bucuresti: “Codul este expresia dorintei jurnalistilor de a-si face meseria onest si in respectul interesului public. De capacitatea noastra de a-l implementa va depinde in viitor atat credibilitatea presei cat si statutul social al profesiei. In pofida perceptiei larg raspandite, comportamentul etic in presa chiar face bine la afaceri”.

            Cristi Godinac, presedinte MediaSind: “In aceasta perioada de criza este mai important ca niciodata sa ramanem uniti”.

            George Ene, secretar general Clubul Roman de Presa: “Concluzia dezbaterii este ca in acest moment toti cei care lucram in media avem probleme. In acelasi timp insa, aici am identificat si niste posibile solutii. Ramane sa incercam sa le aplicam”.

            Cezar Ion, presedinte Asociatia Jurnalistilor din Romania: “Deja AJR si CRP au facut impreuna progrese importante pentru autoreglementare din punctul de vedere strict al profesionistilor media. Odata cu adoptarea Codului Unic, lucrurile au trecut la nivelul urmator: societatea civila si-a gasit o voce unitara pentru rezolvarea problemelor existente in mass – media”.

            Studiul sociologic privind autoreglementarea in mass-media din Romania, prima cercetare stiintifica de acest gen, realizata de CJI si ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei, cu sprijinul IMAS, poate fi accesat la http://www.cji. ro/articol. php?article= 841 .

Gasiti atasat Codul deontologic unic, Documentul de pozitii privind Grupul pentru bune practici jurnalistice si un document in lucru privind Certificatul de bune practici jurnalistice.

Reuniunea Conventiei Organizatiilor de Media cu tema ”Autoreglementarea in media – Sesiune de lucru III” a fost organizata de Centrul pentru Jurnalism Independent,  ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei si Konrad Adenauer Stiftung – Media Program. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul oferit de Open Society Institute.

            Reuniunea COM face parte din proiectul Media Self-Regulation at Work finantat de CEE Trust Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

ATTACHMENT COD DEONTOLOGIC UNIC:

 

 

Cod Deontologic Unic

Adoptat la reuniunea Conventiei Organizatiilor de Media

 23 – 24 octombrie 2009

 

 

1. JURNALISTUL ŞI MASS-MEDIA

 

1.1 Jurnalistul este persoana care se ocupă în mod regulat de colectarea, fotografierea, înregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea de informaţii referitoare la evenimente locale, naţionale, internaţionale sau alte probleme de interes public, cu scopul diseminării publice, câştigându-şi traiul în proporţie semnificativă din această activitate.

 

1.2. Jurnalistul îşi va exercita profesia în scopul servirii interesului public, conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile prevăzute de Statutul Jurnalistului şi prezentul Cod Deontologic.

 

1.3. Mass-media reprezintă totalitatea mijloacelor de informare în masă: online, audio-video sau tipărite, care au fost înfiinţate şi au calitate juridică în acest scop.

 

 

2. INTEGRITATE

 

2.1. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia si abuzul de orice fel.

 

2.2 Jurnalistul are dreptul de a fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a instituţiei mass media.

 

2.3. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.

 

2.4. Jurnalistul are dreptul la clauza de conştiinţă. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Această libertate derivă din obligaţia jurnalistului de a informa publicul cu bună-credinţă.

 

2.5. Implicarea jurnalistului în orice negocieri privind vânzarea de spaţiu publicitar sau atragerea de sponsorizări este interzisă.

 

 

3. CONFLICTE DE INTERESE

 

3.1. Jurnalistul va evita să se afle într-o situaţie de conflict de interese. În acest scop, instituţiile mass media vor asigura jurnalistului un mediu de lucru în care se practică o separare totală a activităţilor jurnalistice de cele economice.

 

3.2. Pentru a evita conflictele de interese, se recomandă ca jurnalistul să nu fie membru al vreunui partid politic.

 

3.3. Jurnalistului îi este interzis să fie informator sau ofiţer acoperit al unui serviciu secret.

 

3.4. Jurnalistul trebuie să depună anual o declaraţie de interese la conducerea instituţiilor mass-media la care este angajat sau cu care colaborează. Se recomandă ca mass-media să facă publice online respectivele declaraţii. Jurnalistul poate decide unilateral să îşi facă publică declaraţia de interese pe site-ul unei organizaţii profesionale.

 

 

4. CADOURI, SPONSORIZĂRI ŞI ALTE BENEFICII

 

4.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obţine beneficii personale sau în favoarea unor terţe părţi este inacceptabilă şi constituie o gravă încălcare a normelor etice.

 

4.2. Jurnalistul nu va accepta cadouri în bani, în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite pentru influenţarea actului jurnalistic. Jurnalistul nu va accepta invitaţii care nu îi sunt necesare în activitatea jurnalistică. Se permite acceptarea de materiale promoţionale sau a altor obiecte cu valoare foarte mică. Documentarea şi redactarea produselor jurnalistice nu trebuie să fie influenţate sau împiedicate de cadourile, invitaţiile sau alte avantaje primite. Dacă un jurnalist participă la deplasări în interes de serviciu la care a fost invitat, va face publică modalitatea de finanţare a deplasării.

 

4.3. În exercitarea profesiei şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice sau cu diverse societăţi comerciale sau de drept privat (fundaţii, asociaţii, partide), jurnalistului îi sunt interzise înţelegeri care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa sa.

 

 

5. CORECTITUDINE

 

5.1. Jurnalistul care distorsionează intenţionat informaţia, care face acuzaţii nefondate, plagiază, foloseşte fără permisiune fotografii sau înregistrări audio-video sau calomniază, săvârşeşte abateri profesionale de maximă gravitate.

 

5.2. Jurnalistul va respecta în redactare regulile citării. Citatele trebuie să fie exacte, iar în cazul citării parţiale, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul persoanei citate.

 

 

5.3. În spiritul corectei informări a opiniei publice, în cazul autorilor de produse jurnalistice care nu deţin statutul de jurnalişti profesionişti, se impune precizarea statutului social şi politic al acestora.

 

5.4. Este obligatorie separarea netă a produselor jurnalistice de cele realizate în scop publicitar. Publicitatea va fi prezentată astfel încât să nu poată fi confundată cu informaţii factuale, obiective. Textele, imaginile şi desenele publicitare trebuie să poarte vizibil menţiunea “PUBLICITATE”.

 

5.5. Jurnalistul se bucură, potrivit legii, de protecţia drepturilor de autor.

 

 

6. VERIFICAREA INFORMAŢIILOR

 

6.1. Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a verifica informaţiile înainte de a le publica. Informaţiile false sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false nu vor fi publicate.

 

 

7. RECTIFICAREA ERORILOR

 

7.1. Jurnalistul are datoria de a corecta cu promptitudine orice eroare apărută în materialele sale.

 

7.2. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă. Dreptul la replică se publică în condiţii similare cu materialul jurnalistic vizat, în cel mai scurt timp posibil. Dreptul la replică poate fi solicitat în termen de 30 de zile de la apariţia produsului jurnalistic.

 

 

8. SEPARAREA FAPTELOR DE OPINII

 

8.1. În relatarea faptelor şi a opiniilor, jurnalistul va acţiona cu bună-credinţă.

 

8.2. Jurnalistul nu are dreptul să prezinte opinii drept fapte. Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a separa faptele de opinii.

 

8.3. Jurnalistul trebuie să exprime opinii pe o bază factuală.

 

 

9. VIAŢA PRIVATĂ

 

9.1. Jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţa privată şi demnitatea persoanelor (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şi corespondenţă).

 

9.2. Amestecul în viaţa privată este permis numai atunci când interesul public prevalează în faţa protecţiei imaginii persoanei. În acest sens, îi este permis jurnalistului să prezinte public fapte şi informaţii care privesc viaţa privată a persoanelor publice, atunci când acestea se abat de la normele morale şi legale.

 

 

10. PROTECŢIA VICTIMELOR

 

10.1. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei (când persoana nu este în măsură să-şi dea acordul) sau când prevalează interesul public. De acelaşi regim de protecţie a identităţii beneficiază şi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaţi, etc.).

 

 

11. PROTECŢIA MINORILOR

 

11.1. Jurnalistul va proteja identitatea minorilor implicaţi în evenimente cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, dispute familiale, sinucideri, etc), inclusiv ca martori. În acest sens, înregistrările video şi fotografiile vor fi modificate pentru protejarea identităţii minorilor.

 

11.2. Fac excepţie situaţiile în care interesul public cere ca minorii să fie identificaţi. De asemenea, fac excepţie cazurile în care jurnalistul prezintă, cu acordul părinţilor sau tutorilor, situaţii pozitive din viaţa minorilor.

 

12. DETALIEREA ELEMENTELOR MORBIDE

 

12.1. Jurnalistul va evita descrierea de tehnici şi metode infracţionale, tehnici suicidale, vicii şi nu va utilize imagini violente şi alte elemente morbide. De seamenea, jurnalistul va evita să provoace, să promoveze şi să dezvolte evenimente jurnalistice având ca subiect evenimente morbide. Infracţiunile, crimele, terorismul, precum şi alte activităţi crude şi inumane nu trebuie încurajate sau prezentate într-un mod pozitiv.

 

 

13. DISCRIMINAREA

 

13.1. Jurnalistul este dator să nu discrimineze şi să nu instige la ură şi violenţă. Se vor menţiona rasa, naţionalitatea sau apartenenţa la o anumită comunitate (religioasă, etnică, lingvistică, sexuală, etc) numai în cazurile în care informaţia este relevantă în cadrul subiectului tratat.

 

14. PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE

 

14.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovătie, astfel încât nici un individ nu va fi prezentat drept făptuitor până când o instanţă juridică nu se va fi pronunţat. Excepţie fac situaţiile când fapta a fost comisă în public sau autorul a mărturisit săvârşirea faptei.

 

 

14.2. Nu se vor aduce acuzaţii fără să se ofere posibilitatea celui învinuit să îşi exprime punctul de vedere. În cazul unor păreri divergente, jurnalistul va da publicităţii punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate.

 

 

15. PROTECŢIA SURSELOR

 

15.1. Jurnalistul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea surselor în cazul în care acestea solicită acest lucru, dar şi în cazul în care dezvăluirea identităţii surselor le poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi psihică sau locul de muncă.

 

15.2. Protecţia secretului profesional şi a confidenţialităţii surselor este în egală măsură un drept şi o obligaţie al jurnalistului.

 

15.3. Jurnalistul are obligaţia de a respecta dorinţa interlocutorilor care solicită să discute cu jurnalistul în condiţii de confidenţialitate (off the record).

 

16. TEHNICI SPECIALE DE COLECTARE A INFORMAŢIILOR

 

16.1. Ca regulă generală, jurnalistul va obţine informaţii în mod deschis şi transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigaţie jurnalistică este justificată atunci când există un interes public şi când informaţiile nu pot fi obţinute prin alte mijloace.

 

16.2. Se recomandă ca utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie să fie menţionată explicit în momentul publicării informaţiilor.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: